F-art

Welkom op de website van F-art.
F-art staat voor Faal Angst Reductie Training en voor Fun & ART.
Hier vind je informatie over de twee trainingen die wij aanbieden.

Heb je een vraag? Stuur ons gerust een mailtje via onze contactpagina.

Groeten,

Sandra en Krista 

Korte info over faalangst

We kennen allemaal angst en ook de term faalangst is bij de meeste mensen wel bekend. Toch weten we vaak niet goed waar het bij faalangst over gaat.
De “gezonde” spanning voor een test of proefwerk overkomt ons allemaal wel: Zweterige handpalmen, snelle hartslag, knikkende knieën en wellicht ga je ook nog 15 keer naar de wc. Maar is dit faalangst? Nee…; het is een reactie van ons lichaam om met spanning en angst om te gaan. Ons lichaam heeft dit als overlevingsmechanisme nodig. Als we met onze vingers te dicht bij het vuur komen of als het water uit de kraan te heet is, dan reageren we supersnel en trekken onze hand terug. Soms maken we ons juist groter als we ons bedreigd voelen. Dit is een natuurlijke reactie, de vecht- of vluchtreactie. Dat is volkomen normaal!

Kenmerken van faalangst
We spreken pas over faalangst als er meer factoren aanwezig zijn. De belangrijkste hiervan is het gevoel te kunnen falen. Dat gevoel kan optreden onder invloed van het idee dat er een belangrijke prestatie of een beoordeling wordt verwacht. De situatie roept spanning op, omdat er terecht of onterecht een risico op falen bestaat. Deze angst neemt dusdanig grote vormen aan dat de eerder genoemde spanningssymptomen veel erger zijn.  De angst is buitenproportioneel en leidt een eigen leven. De faalangst is niet realistisch en is door de persoon met faalangst veel moeilijker of zelfs helemaal niet te reguleren. Het faalidee overheerst en is van grote invloed op het functioneren en/of het leveren van een prestatie. Dit vraagt in eerste instantie om aanpassingen waardoor de prestatie toch geleverd kan worden. Denk aan extra tijd, extra begeleiding, een peptalk of soms zelfs medicatie.

Omgang met (faal)angst
Iemand kan op verschillende manieren omgaan met angst:

  • Sommige kinderen gaan zich overmatig inzetten. Deze inzet is zichtbaar in overwerken (tot laat in de nacht, alle ontspanning afzeggen), overconcentreren en uiteindelijk oververmoeidheid. Deze enorme inzet, leidt tot overvraging (soms zelfs met uitputting) en vaak ook juist een slechte prestatie.
  • Andere kinderen  trekken zich terug en vermijden situaties waarvan zij het risico van falen vermoeden. Deze kinderen zullen zich vaak negatiever gaan gedragen en smoezen verzinnen. Ook zullen ze situaties uit de weg gaan waar ze bij kunnen falen. Er wordt gewoonweg niet aan begonnen.

Soorten (faal)angst
Er zijn veel vormen en gradaties van faalangst. Grofweg zijn er drie vormen faalangst te onderscheiden, namelijk:
1) cognitieve faalangst – hier is angst bij schoolse taken. (Leren, schoolprestaties, etc.)
2) sociale faalangst – hierbij gaat het om angst in de omgang met anderen en
3) motorische faalangst – hierbij is de angst van invloed op de fysieke prestatie (het maken van iets, sport, etc.).

Voorheen werd ook nog over actieve en passieve faalangst gesproken. Wij spreken liever van bovenstaande vormen, omdat deze wat meer ‘van deze tijd’ zijn.

1 op de 10 jongeren tussen de 12 en 14 heeft last van faalangst. Dit betekent dat er in elke gemiddelde klas in Nederland 2 à 3 kinderen zitten met faalangst. Wie ken jij met faalangst?

De training
F-ART staat voor Faal Angst Reductie Training en voor Fun & ART.
Sandra Keizer en Krista van Hoekelen zijn de makers van F-ART. Sandra is vaktherapeut beeldende therapie en Krista geeft creatieve begeleiding als leercoach. Er is nog weinig op het gebied van faalangst, waardoor wij 1,5 jaar geleden hebben besloten om met onze kennis zelf twee trainingen te gaan schrijven.

Met de training leggen wij de basis om de stappen richting moed te zetten. We bouwen positieve ervaringen op en leren nieuwe manieren aan om naar ‘presteren’ te kijken. Dit doen we onder andere door :

  • Ouders worden bij het proces betrokken, waardoor zij ondersteuning bieden aan hun kind(eren). Dit is zeer belangrijk!
  • Via de trainingen krijgen ouders en kinderen naast het inzicht in faalangst, bruikbare handvatten om thuis meteen in te zetten.
  • Het zit vol creatieve en kunstzinnige opdrachten en methoden. Het sluit dus goed aan bij de belevingswereld van het kind/de tiener. Door het kunstzinnig en creatief verwerken van de informatie wordt de informatie niet alleen in het hoofd opgeslagen, maar ook verwerkt in het gevoelsleven en het lichaam van het kind. Het beklijft beter.
  • Binnen de training is veel ruimte voor humor.
  • De training leert kinderen te herkennen hoe zij zich kunnen ontspannen

Opbouw van de trainingen
De opbouw van de trainingen zijn logisch en in verhaalvorm gegoten. Bij F-ART Jr. gaan kinderen vanaf 6 met de bosdieren mee naar de Olympische spelen, ‘De Bosspelen’. Elk dier gaat anders om met de spanning. Welke kenmerken herken jij bij jezelf en welke tools kun jij goed gebruiken?

Bij F-art 9+ hebben we te maken met een ‘dader’ (jouw angst). Je verzamelt bewijsmateriaal, gaat op huiszoekingsbevel wat uiteindelijk tot een arrestatie komt. Deze training is gebaseerd op forensisch onderzoek.

De trainingen

     

Contact